...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޫތުގަތުން
މ.
(1) ކަމަކަށް އެދުން ބޮޑުވުން.
(2) ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނުހަނު ދަހިވެތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލަކެއުން . އަލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ