...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޫސް
ނ.
(1) ފުރޮޅުފަދަ އެއްޗެހީގެ ލޯވަޅު ތެރެޔަށް އަރުވައިފައި އޮންނަ ހޮޅި.
(2) އ.
ބުޅަލަށް ގޮވާ ގޮތެއް.
މިސާލު:
ބޫސްބޫސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫސް . މާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ