...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޫޓު
ނ.
ފައިތިލަ އެކީ ނިވައިވާ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފައިވާނެއް.
މިއީ އާއްމުގޮތެއްގައި ހަމުން ނުވަތަ ރަބަރުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫޓުޕޮލިސް . ބޮއްކޮއިފައިވާނެ . އުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ