...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެހި
ނ.
(ބދ) (1) ކަމުދާބަސް.
(2) ބެހުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރު . ހުރަހޮޅިގަތުން . ހޫރާލި . ނަކަތް . ބޮލާއެރުން . ކަށިކުޅުން . އަޅައިގަތުން . ވަށްރޮނގު . ވައިގަނޑުރޫޅުން . މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން . މަސްދުވަސް . ފަހަތުން އަޅައިގަނެގެން އުޅުން . ފަތުރައިލުން . ފާމުލަދޭރި . ފާސް . ފިތް . ފެތުރުން . ފޮށިގަތުން . ފޮށުން . ފޮށެކިއުން . ދުވާރަ . ދެވަރު . ތިންބަސްރައިވަރު . ތެލަބަގުޑި . ގިރިނދާގެނުން . ގޫކެހަށަ . ގޫކެހަށޮ . ގޫކެހަށޮކަން . ގޫކެހަށޮވުން . ޑިވިޒަން . ޖޯގުރަފީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ