...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެހިގެންދިއުން
މ.
(1) ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން މިސްރާބު އޮޅިގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ދެވޭނުދެވޭ ތަނެއް ނޭނގި ދެވުން.
(2) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެއް އަޅައިފައި އޮއްވާ، ވައުކެނޑިގެން އޮޔާދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ