...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެހުން
ކި ބައިބަޔަށް އަޅައި އެކި މީހުންނަށް ދިނުން.
(3) ތިމާޔާ ނުބެހޭ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުން.
(4) ކަމަކާނުލާ މީހަކާ ފޮށުން ނުވަތަ ގަޔަށް އެރުން.
(5) ޖިންސީގޮތުން ގޯނާކުރުން.
(6) ބައިބަޔަށް އެޅުން.
(7) ގުޅޭ، މިސާލު:
(ހ) ފޮތާބެހޭ ލިޔުން.
(ށ) ކިޔެވުމާބެހޭ ސާމާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ބަހާ . ބަނޑުދިނުން . ބެހި . ބެހޭ . ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން . ބޯބޭނުން . އުދުން . ވަގުލޮލަށްމަސްބެހުން . މަހާނަމަތީ ބަރަވެލިދުވާގޮތަށްހެދުން . މުދައުބެހުން . މުދާބެހުން . ފިތިރިބެހުން . ސައްލިބެހުން . ސިއްލިބެހުން . ޕިޔޯނު . ޖޯގުރަފީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ