...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެނޑި
ކޮށް ފޮތިން ފަހައިފައި އޮންނަ ކުޅެން ގެންގުޅޭ ގުޅައެއް.
(3) މަހުގެ ކަށިފޮތި ކަހައިގެން ހަދައި ހިއްކައިފައި ހުންނަ ގުޅަ.
(4) އެއްބާވަތެއްގެ އެތައް އެއްޗެއް އެއްކޮށް ބަނދެފައި އޮންނަ ބަންޑެލި.
(5) ފޯލިކޮށް ހަދައި ބޭރުގައި ފަތްލައިފައި ހުންނަ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ