...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެން
ނ.
ތޮށީބޭރުން ކަނޑާގުޅިގެން ތިލަކޮށް ހުންނަ އެތެރެ އެނގޭ ފަށަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމައަލި . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނިބޫ . ރައްދުކުރުން . ބަންގާޅު . ބެހެނިވެރިން . ބެންކުކުރުން . ބެންތޭކި . ބެންގު . ބޭން . ކަންވެ ނަން ނުވިޔަސް ކަންނުވެ ނަންނުވާށެވެ . ކަފުސާސް . ކިލާސް . އަށި . އިއްދަ . އިއްދައިގައިއިނުން . އެއްފަސްކުރުން . އެމީހަކު ކުރިކަމެއް އެމީހަކަށް . މަލިން . މާފު . މާލުންކެނޑުން . ފަޅުކަން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދަނާލު . ދަންފަޅި . ދަރަނިވެރީންގެ ބައި . ދަމުރޭ . ދެބީނުން . ދެބޫނުން . ލިބިދިނުން . ލިބޭތާލިބިގަތުން . ގަޓަރި . ގެންފައިދާނީ ފަލަމަހެވެ. . ޖާސޫސް . ޙައްޤު . ޙައްޤުވެރިން . ޙައްޤުވެރިޔާ . ހިއްސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ