...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރި
ނ.
(1) ގޭގެ މަތިވަޑާންގަނޑުމަތީ ހުރަހަށް އަޅާ ވަކަރު.
(2) ފިލަޔާއި ފައްޗަށްވުރެ ބޯކޮށް ހަތަރު އަރިއަށް ކީހައިފައި ހުންނަ ލަކުޑި.
(3) ފަންގިފިލާ ހިފަހައްޓަން ހުރަހަށް އަޅާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިޅިހެނބެރި . ބެރިދެމުން . ކާރިޔާ . ކުނބުސާރި . ވަހުތޮނަ . ވާޓަރުފީސް . މައްލިހިގަނޑަ . މައްލިހިގަނޑު . މަތިގެ . މަސްކަނދުގަނޑު . މާކާރިއާ . ތައުވަކަރަ . ތައްގަނޑު . ތަލުތެރެ . ތާ . ގެމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ