...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރުހަމުނާ
(1) ދިވެހިންކިޔައި އުޅޭ ފުލޯކު ވާހަކައެއްގައި އަންނަ ނަމެއް.
މި ނަން ކިޔައި އުޅުނު މީހަކުވެސް، ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި އުޅުނެވެ.
(2) ދެ ބުމަ އެއްކޮށް ފަލަކޮށް އަނދުންއަޅައި ފަލަފަލަކޮށް ކޫރުދަމައިފައި ހުންނަ މީހާއަށް ކިޔާ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ