...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރުން
މ.
(1) ވެޔޮވަޅު ފަދަ ތަންތަނަށް އެއްޗެތި އަޅާ ފޮރުވައިލުން.
(2) ކައްޕިއަށް ވާލެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޮއެނބެރުން . ރަށްގުޑާ . ސަލާމަތިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ