...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރުވެރިން
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި ރަސްމީ ބެރުތައް ޖަހައި އުޅުނު މީހުން.
މިއީ ސަރުކާރުން ވަޒީފާ ދެއްވާފައިވާ ބައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެއްޓި . ބެރުއެދުރު . ބެރުއެދުރުކަން . ބެރުވެރިންނަށް ކެހިދިންލަވަ . ދެއިރުދޭތެރޭތޮރުފި . ތަގުޑި . ޑަންޑަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ