...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރުވެރިންނަށް ކެހިދިންލަވަ
"ބެރުވެރިންނަށް ކެހިދިންލަވަ" ނ.
ދަނޑިބެރުގެ ލަވަމަތީ ލަވަތަކުތެރޭން ލަވައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރުވެރިންނަށް ކެހިދިންލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ