...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރެބެދި
ނ.
ރަތްމަލެއް އަޅާ ކަށި ހުންނަ ބިޔަ ގަހެއް.
މީގެ ކަށި ނުހުންނަބާވަތެއްވެސް ހުރެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތް . ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް . ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ބެރެވެދި . އުންމަޑި . މަންދާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ