...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް
ނ.
ރައިވެރިމަހުގެ ބާވަތެއް.
މި މަހުގެ ކުލައަކީ ރަތްކުލައާއި ރިހިކުލަ ގުޅިގެން ފެންނަ ރަތްކުލައެކެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ގަދަރަތްކުލައިގެ (ބެރެބެދިމަލުގެ (ކުލައިގެ) ރޮނގުތަކެއް މަހުގެ ދިގަށް ހުންނާތީ މި މަހަށް ބެރެބެދި ރައިވެރިމަސް ކިޔަނީ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ