...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރެބެދިމަޑި
ނ.
މަޑީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ނަގޫ ކުރުވެފައި ނަގުލުގެ ބުޑުދޮށް ފަލަވާނެ އެވެ.
ބުރަކަށި މަތީގައި ކަށި ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ.
އެއްކޮޅަށް އޮމާންކޮށް އަނެއްކޮޅަށް ކަށިކޮންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުންމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ