...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރެބެދިދަންބޮޑު
ނ.
ދަންބޮޑުގެބާވަތެއް.
މިއީ ބެރެބެދިކުލައާއި އެއްފަދަ ރަތްކުލައެއް ހުންނަ ކުޑަވަރެއްގެ މަހެކެވެ.
ހުޅުނބުތަކުގެ ކައިރިފަށާއި ކަރުތާފަތުގެ މަތީ ކައިރިފަށް ގަދަމުށިކުލައެއްގައި ހުރުމާއެކު ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ