...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރެބޭވުން
މ.
(ޏސ) (1) ކާށިގަބުޅި ކުރުނބާ ކަރާ ބަރަބޯ ފަދަ ތަކެތީގައި ޅަ ތޯ، ނުވަތަ ހަރު ތޯ ބަލަން ޓަކިޖެހުން.
(2) (ޏ) އިހުގައި ވަރުގަދަ މީހުން ބަލަން ބަނޑުގައި ފުއްޓަކި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ