...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެކްޓީރިއާ
ުތައް ހިމެނެނީ ތަފާތު ބަލިތައް ޖައްސާ ޖަރާސީމުގެ ތެރޭގައެވެ.
އަނެއްބައި ވައްތަރުތަކަކީ އިންސާނުންނާއި ޙަހައިވާނުންގެ ހަޖަމުގެ ނިޡާމަށް ނުވަތަ ޗީޒްފަދަ ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ނުވަތަ ގަސްގަހާގެހީގެ ކާނާ ހޯދުމުގެ ނިޡާމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ވައްތަރުތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިދިފުށަށްދަމާބަލި . ފަންގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ