...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ
"ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ" ރަނގަޅުކަމެއް ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ބޮޑަށް ނަންވާނީ އެކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މީހެކެވެ.
މިބަސް މީގެ އިދިކޮޅަށްވެސް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ