...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެއްލެވުން
މ.
(1) ބެލުން މިބަސް މާތްކޮށާއި އެންމެ މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) ބުއިން މިބަސް މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ