...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެދި
ނ.
(ސ) (1) ރަށުގެ މައިފަރާ ރަށާދޭތެރޭ ހުންނަފަރު.
(2) (ސ) ހިތަދޫގައި އޮންނަ ފުން ކުޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލުވިދާ . ރަތް . ރޮނޑުވުން . ބެނދެވުން . ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް . ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ބެރެވެދި . ބެދުން . ކަށިއަރޮޅި . ކަމީރު . ކަފާޅަ . ކަފުސާސް . ކުށްވެރިޔާ . ކޮއްލަވާނި . އުންމަޑި . ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ. ތެޅޭނީދާންޏެވެ . ވައިހޮޅި . މަންދާރަ . މަޅިބެދުން . ފާރުކުރުން . ދީންތަ . ލައިބެދުން . ސަލާމަތުންހުރުން . ސާސްކަފުރަދާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ