...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެދުން
.
މިސާލު:
ފިނދަނަ މަޅިފަތީގައި ބެދިއްޖެއެވެ.
(9) ކަޑައްތުވުން.
މިސާލު:
މާލެއަތޮޅުން ބ.
އަތޮޅަށް ދެވޭނީ ކާށިދޫ ކަނޑު ބައްދައިގެންނެވެ.
(01) ކުރިޔަށްނުދެވޭ ގޮތްވުން.
މިސާލު:
އޭނާ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އެއްޗިހީގެ ސަބަބުން މަގު ބެދިއްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުށްވެރިވުން . ފެތުން . ދަށުވުން . ދަންތުރައިގައި ޖެހުން . ދަންޖާލުގައި ޖެހުން . ދަބަށްއެރުން . ދެބަށްއެރުން . ތާށި . ތާށިވުން . ތޮށިއެރުން . ލަދަކިބެދުން . ގޮޅިއަކަށް ފެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ