...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެޓެރީ
ްޗިއްސާއި އިލެކްޓްރިކް ބާރުން ހިނގާބައެއް އެއްޗެއްސަށްލައްވަން ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ކަރަންޓް އުފައްދައިދޭ ބާވަތްތަކާއި، ނުވަތަ އެބާރު ހިފަހައްޓައިދޭ ބާވަތްތައް އެތެރެއަށް އަޅާފައެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭސް . ބޭސްލުން . ވޯކީޓޯކީ . މެޝިން . މޯޓަރު . ދިޔާވުން . ދެލިފޯލި . ސޯލާޕެނަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ