...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭ
ނ.
(1) ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައިވާ ފިރިހެންމީހާ.
(2) ބޭބެ ކިޔާ މީހުންނަށް ކިޔައި އުޅޭގޮތެއް.
މިސާލު:
ދޮންބޭ، ކުޑަބޭ، ކަތީބުބޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރު . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންކު . ހަންދަ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޖާއެޅުން . ހަންޖެހުން . ހަރުހަނަ . ހަރުބީ . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުބޭސް . ހަރުބޮނޑިބަތް . ހަރުކަށި . ހަރުކަން . ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުވުން . ހަރުމަލް . ހަރުގެ . ހަބަރު . ހަކަވެޅާ . ހަކިގޮޅާ . ހަކީމީބޭސް . ހަކުންފަލި . ހަކުރާވަރު . ހަކުރުބަލި . ހަކުރުބޮލި . ހަކުރުފަނި . ހައިހޫނުކަން . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްބަ . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވާ . ހަވާއެރުވުން . ހަވާދު . ހަވާސާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ