...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭނގު
ނ.
ފެނަށް ދިރޭ މޫދުމަހެއް.
މިއީ ކަށިގިނަ މަސްމީރުމަހެކެވެ.
މިމަސް ހުންނާނީ މެކުނު ފާޑަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިމަސް . ބޭނގުފަނި . ބޭކަ . ބޭކި . ބޭއް . ބޮޑަބޭއް . ކޯކަށިބޭނގު . މާބޭކަ . މާބޭކި . މާބޭއް . ދެޑިމަހަ . ތުނެހިބޭއް . ގިކަރުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ