...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭނޑު
ޏެކެވެ.
މިދޫނީގެ ފިޔައިގެ މަތީ ފަރާތާއި ބޮލާއި ކަނދުރާ މަތީގައި ހުންނާނީ ކަޅުކުލައާއި ގާތް ގަދަ މުށިކުލައެވެ.
ބަނޑުދޮށް ހުންނާނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ފަޔާއި ތުނބުގައި ހުންނަނީ ކަޅުކުލައެވެ.
މިދޫނީގެ ބޮޑުމިނަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް ފަނަރަ، ނުވަތަ ސަތާރަ އިންޗިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ