...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭނުން
ް.
(6) ހިތްކިޔާކިޔުން.
މ.
(7) އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އަނެކައްޗެއް ވެއްދުން.
ނުވަތަ ކޮއްޕުން.
(8) ބުޅީގައި ގަނުވައިގެން މަސްހިފުން.
(9) ކުރުނބާ ކިހައް ފަދަ ތަކެތި އިހާ އޮތްގޮތަށް ވާޖަހައިގެން ރުކުން ބޭލުން.
(01) ކަމެއްގެ ތެރެއަށް މަތިންބައިން ޖެހިގެން ވަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޯބެރުން . ހަރުމަލް . ހަކުންފަލި . ހަކުރުބަލި . ހަކުރުފަނި . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވާދު . ހަމައެކަނި . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތިކޮޅު . ހަތްރީތި . ހަލަނިކަން . ހަސްކާ . ހަޖަމުކުރުން . ހަޝިޝް . ހާރަން . ހާޅަލަ . ހާގޯށި . ހާސިލުމުރާދު . ހާސިލުމުރާދުހަމަވުން . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހާޑުކިއްލާ . ހާޑުމަޅި . ހާޑުފަށް . ހާޖަތް . ހާޖަތްފުދުން . ހާޖަތްތެރިން . ހިނގުން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިފާޅަ . ހިރިދަކަނދާ . ހިރިގައު . ހިރުނދު . ހިރުބޮލި . ހިބަރުނަނު . ހިބޮށި . ހިކަނދިފޭލި . ހިކިދޮވުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިއްޕާދަތި . ހިއްޕި . ހިއްޕީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ