...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރަށްދިއުން
މ.
(1) އެތެރެއިން ބޭރަށް ނުކުމެގެން ދިއުން.
(2) ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން.
(3) މަޖާޒު:
ބޮޑުކަމު ޙާޖިތަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ