...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރަށްލުން
މ.
(1) ތަނަކުން ނެރެލުން.
(2) ނޯކިރީކަމުން ވަކިކުރުން.
(3) ވިހައިގެން ހަތްދުވަސްވާ ދުވަހު އާދަކާދައިގެ މަތިން މައިމީހާޔާ ދަރިފުޅު ގޭތެރެއިން ބޭރަށް ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ