...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރާ
ނ.
(ގ) ބޭރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްފުރެއްދެއަލަ . ބޭރުވަޒީރު . ކަމަޅަ . ވެލާނާ . ވެލާނާކަން . ދަށްބޭރުއެރުން . ތަންބޭރުހިފުން . ގޮނޑުވުން . ޚާރިޖިއްޔާ . ޚާރިޖީ . ޚާރިޖީވަޒީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ