...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރި
ނ.
(1) ކަނޑުން އަރާކަމަށް ހީކުރާ ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
މިއީ، ހުރިހާ ކަމަކާ ވާހަކަދައްކައި، އެއްޗެހިކިޔައި އުޅޭ ކަމަށްބުނާ ފުރޭތައެކެވެ.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކާ ހިތާވެގެންމެ އެވައްތަރު ނުދައްކާ އެމީހާގެ ފަހަތުން އަޅައިގަނެގެން އުޅޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައިފިއެއްޗަކާ ބޭރިވެސް ނުމޮށޭނެ . އަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ