...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުބަނޑަހަ
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި ހަވަރުގެ ތެރޭން ބޮޑު މުސްކުޅި ބޭކަލަކު ނެތްވަރެއްނަމަ އެވަރަކަށް ކައްކާ ކެއްކުން ތަކުގެ ކަންތަކާއި ސިލޭހަބަތް ކެއްކުމާއި ކުދި ބޭކަލުންގެ ކޮއްތުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓައި މިކަންކަމުގެ ތަކެތި ރައްކާކުރާން ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ހުންނަ ބަނޑަހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ