...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުބަނޑޭރި
ނ.
(1) އިހުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ބާޒާރާ ބެހޭކަންތައް ބަލަހައްޓާ އުޅޭ މީހާ.
(2) ގެއެއްގެ ބާޒާރު ކުރުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ