...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުކިހިލި
ނ.
ދަނޑިކޮށީގެ ދެމީހުން ކުޅީގައި ޖަހާއެތި ފަހަރެއް.
މި އެތި ފަހަރުން އަނެކަކު ރެކޭނީ ބާސް ކީއްޔަށް ވާގޮތަށް ދަނޑި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ އެއިން ޖައްސައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ