...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުމަތި
ނ.
(1) ތޮށީބޭރުން ވަތްހޭލާ ހިސާބު.
(2) އެއްބައްރެއްގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ރަށްރަށުގެ އާބާދީއާ ދުރު ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރު . އެންބޭރު . ދޭހަންދުރަ . ދޭހަންދުރެ . ދޭހަންދުރޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ