...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުތޮށި
ނ.
ރަށެއްގެ އުރަފަށުގައި އޮންނަ މައިތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަތޮށި . ރަންފަޅޯ . ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ . ކަނޑުކަކުނި . އަލަނާސިބޮލި . ވޮނިގަނޑު . މިރިހިގޮނު . މެށުން . ފެންކައްކާބޮލި . ފޮއްގަސް . ތަކޫވައް . ތޮށިމެށުން . ސަބުދެލި . ސޫފިކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ