...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރެ ހެރަހަ
ނ.
(ޏ) (1) އެންދަމާން ފައްތާފައި އޮންނަ ދަލުގެ އަރާމަތީ ކުރެވި.
(2) މަތިވަޑާންގަނޑުގެ ކޮޅު ބިތުގައި ހުރަހަށް އަޅާ ދެ ވަކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ