...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭބޭކަލުން
ނ.
އަދަދު ބަޔާންކުރުމަކާއި ނުލައި ބޭކަލުން ގިނަކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ބަފާކަލުން . ކަރާމަތް . އަސާ . އަސާހަނޑޫ . އިރުވައިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ