...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭބޭފުޅު
ނ.
ބޭބެ މިބަސް އެންމެމާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިޔާމާލަން . ތައްޚާނު . ގަނޑުވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ