...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭކަ
ނ.
(ގ) ބޭނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަކުރާވަރު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްޤިރާއަތް . ހިތީކޭން . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްބު . ހުވަނދުގޮށި . ނަބީ . ނަބީބޭކަލުން . ނަބީއްޔުން . ނަކީރު . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައިބުފަތްކޮޅު . ނާބަބޭލުން . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ރަނޑުރިހި . ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަނިކިލަގެ . ރަންކުދިބޭކަލުން . ރަންފުޅު . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަސޫލު . ރަސޫލުން . ރަސޫލުބޭކަލުން . ރަސްފަރި . ރިސާލަތު . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަނޑުދޭފިލާ . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބަފާކަލުން . ބަދުރު . ބަޑިބަޑި . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބިލެތް އޮޑި . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިލެތްމަތީބޭކަލުން . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޭރުބޮޑުއަށި . ބޭރުވަޒީރު . ބޭބޭކަނބަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ