...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭކަނބަލުން
ނ.
އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތަށް މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބޭބޭކަނބަލުން . ގަހުރަމާނުން . ޙޫރުލްޢީނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ