...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭކާރު
ނއ.
(1) ބޭނުމެއްނެތް.
(2) ތާކުންތާކުނުޖެހޭ.
(3) ކުޑަވެސް ފައިދާއެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިފަސްތާބަކަތެޅުން . ހޮޅިގެނުން . ބާކީ . ބާކީވުން . ކުޅިވަރަށްދުއްވައިލުން . ކޮސްތެޅުން . އާވާރާ . މުންޑާހި . މޮކޮސް . މޮކޮސްތެޅުން . ފުނަ . ފެނަށްވުން . ދަގުއި . ދެގަބަތެޅުން . ތަޅައިބުރުއްސުން . ގޮނޑި ހޫނުކުރުން . ސައްދާދުވާހަކަ . ޑައިނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ