...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭކެނބި
ނ.
ފޫޅުމައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭކެންބާވެޔޮ . މަހަށްއަތްއެޅުން . ފޫޅުމައިން . ފޫޅުމައިކަން ކުރުން . ފޫޅުމާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ