...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭފަރާ ދަތުރު
ނ.
ފިލާއަޅާއިރު ގަޑިޔާއަޅައި ހިސާބުކޮށްގެން ކުރާދަތުރު.
ނިޔަމިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ގަޑިޔަކީ، ކަރުނާ މާޓަރެވެ.
މިގަޑި ހަމަކޮށް ފާހުންނާނީ، ޖީ،އެމް.ޓީ.
އާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ