...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭދަނާ
ނ.
އަހިއޮށްހެން ހުންނަ އޮށެއް.
މިއޮށް ފެނަށް އެޅީމާ މަސްލައިގެން އޮލަވާނެއެވެ.
މިއީ ބޭހަށްވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްލެއްވުން . މުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ