...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭލާ
ާއި އެފޮއްޓަށް ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ދަނޑިއެކެވެ.
މީގައި އާންމުކޮށް ހުންނާނީ ހަރުނަރު ފުރައިފައެވެ.
މީގެއަޑު ނެރޭނީ މިނަރުތައް އޭތީގެ ދަނޑިޔާލައި އިނގިލި އޮބައި ކެހެރި ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެހިވާންކޮށް ފުރައިފައި އޮންނަ ދަނޑިއެއް ނަރުތަކުގައި ކާއްތައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ