...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭސް
ނ.
(1) ބަލި ފަސޭހަކުރުމަށް ނުވަތަ ލުއިކުރުމަށް އެތެރޭން ނުވަތަ ބޭރުން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި.
(2) ބަޑިބޭސް.
(3) ރޭޑިޔޯއާއި ޓޯޗު ފަދަ އެއްޗަށްސައްލައްވާ ބެޓެރީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކު . ހަރުބޭސް . ހަރުބޮނޑިބަތް . ހަކަވެޅާ . ހަކީމީބޭސް . ހަވާ . ހަސްފަތާލު . ހިރިމަގޫ . ހިރިދަކަނދާ . ހިތިހުންބޭސް . ހިތިދަމުއި . ހިތިތެޔޮ . ހުންބޭސް . ހުވަނދުމިރިގަނޑު . ހުފީބަތެ . ހުދުރަންކަރު . ހުދުކައިރު . ނުސްޚާ . ނޯށުންއަޅާބޭސް . ނޯބެލްއިނާމު . ރަތްބޭސް . ރާހީބޭސް . ރީނބުރުފިލާ . ރީނދޫބޭސް . ރުއްނަރު . ރުއްގަލިބޭސް . ރުއްގަލުބޭސް . ބަނގުއާވި . ބަނޑިބޭސް . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަޑިބޭސް މުގުރާ މީހުން . ބަޑިބޭސް މުގުރުން . ބަޑިކުޅި އުނބު . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބަޑީލާ . ބާރޯޒު . ބިހުތޮށި . ބޭސް . ބޭސްނެގުން . ބޭސް އަޅާނީ އައްސިމަތީގައެވެ. . ބޭސްއެޅުން . ބޭސްފަރުވާކުރުން . ބޭސްހެދުން . ބޭސްކަރަ . ބޭސްކުރުން . ބޭސްވެރިން . ބޭސްވެރިކަން . ބޭސްވެރިޔާ . ބޭސްމަލަން . ބޭސްފަރުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ