...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭސްކަރަ
ކަފަތް ފެނުކައްކައިގެން ނުވަތަ ޅައަންނާރު ފޮޅިކޮށްގެން ހިއްތަލަފުށް ނުވަތަ ގޮދަން ފުށުގައި، މަތިކަރާބޭހާ ދިޔާ ހަކުރު އަޅައިގެން ހިލާ ބޭހެކެވެ.
މިބޭސް ހިލުމުގައި ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި އަޅައެވެ.
ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި އަޅާނީ ބޭސްގަނޑު ހަރުވަމުން އަންނަ އިރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ