...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭސްއުށް
ނ.
މާމުއި ކުޅަނދުރުގެ ހަތައިން ނަގައިގެން ހަދާ އުށެއް.
މިހުންނަނީ މަޑުދޮން ކުލައެއްގައި އެތިއެތިގަނޑަށެވެ.
މިއީ ދިވެހިބޭހަށާއި ފާލީސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ